ИЗРАДА САЈТОВА

 • захтев за израду сајта
  (домен и хостинг, уговор о изради и одржавању),
 • прикупљање материјала
  (слика, текстова и видео материјала),
 • израда сајта (дизајн, садржај и др.),
 • обука за унос садржаја сајта.

ПРОДАВНИЦЕ НА ВЕБ-У

 • захтев за израду „online“ продавнице,
 • прикупљање материјала,
 • израда „online“ продавнице,
 • обука за рад у „online“ продавници,
 • уговор за одржавање „online“ продавнице.

ОДРЖАВАЊЕ САЈТОВА

 • одржавање сајта у целости
  (садржај, измене у дизајну, потребна ажурирања додатака и сајта, безбедност, СЕО оптимизација и др),
 • делимично одржавање сајта
  (без уноса садржаја и СЕО оптимизације),
 • обука у изради и одржавању сајтова.